SOAP2O - Najudržatelnejšie mydlo na svete

Naším poslaním v SOAP₂O je vytvoriť prelomovú inováciu a zmeniť mydlový priemysel, ako ho poznáme. Nechceme pokračovať v masovej výrobe plastov na jedno použitie a preto sme prišli na riešenie bez plastov, aby sme ho úplne odstránili z našich mydlových výrobkov.

Produkty SOAP₂O sú zabalené v PVA fólii, ktorá je vo vode rozpustná. Zákazníkovi nevzniká žiadny odpad na vyhodenie a obal je 100% recyklovateľný.

SoluPak - Stačí pridať vodu

Solupak je britská spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu vo vode rozpustných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov vhodných na použitie v rôznych odvetviach komerčného sektora, v domácnosti, ako aj v zariadeniach na trávenie voľného času.

Špecializujeme sa na produkty rozpustné vo vode, dodávané vo forme granúl, ktoré sú účinne zapuzdrené v PVOH fóliách až do okamihu použitia. Koncept pozostáva zo 4 krokov – naplnenie vodou, pridanie kapsule, pretrepanie a aplikácia. Náš koncept funguje...

Dezinfekčné a čistiace prostriedky

Dezinfekčné a čistiace prostriedky - POLYMPT sa líšia od bežne používaných dezinfekčných prostriedkov týmito faktormi: sú zdravotne nezávadné pre ľudí a zvieratá, nespôsobujú koróziu, sú nehorľavé, nie sú toxické, nefarbia, nebielia, nemajú zápach, neobsahujú karcinogénne látky, sú pH neutrálne, sú biologicky odbúrateľné a likvidujú vírusy, baktérie a plesne. Neobsahujú chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, formaldehyd, ťažké kovy a nepoškodzujú žiadne materiály.

Elektrostatické postrekovače VICTORY INNOVATIONS

Použitie elektrostatických postrekovačov umožní rýchlu a účinnú dezinfekciu/sanitáciu. Je to kvôli elektrostatickému náboju, ktorý umožňuje pokryť skryté a tmavé oblasti, ale tiež umožňuje pokryť veľkú oblasť v malom rozmedzí času. Elektrostatika je proces pridávania elektrického náboja do kvapiek kvapaliny, ktoré sú nastrekované na rôzne typy povrchov. Tým je kvapka elektricky silnejšia ako nastriekaný povrch. Funguje to ako dva magnety, ktoré sú k sebe navzájom priťahované, keď je jeden povrch magnetu viac kladne nabitý ako ten druhý.